Search…
⌃K
🚀

Api Entegrasyonu

Uygulamanızda kendi satın alım sisteminizi kurup , API servislerimize entegre edebilirsiniz
Bu servisleri kullana bilmek için api key'ine ihtiyacınız vardır
Tüm api keyi geri dönüşleri json formatında yapılmaktadır

İlk Api isteğiniz Yapın

İlk isteğinizi yapmak için api key'inizle yapa bilirsiniz aşağıdaki örnek ile girmiş olduğunuz keyin bakiyesini sorguluya bilirsiniz .
Resmi kitaplıklarımızı kullanarak veya curl aracılığıyla bu yöntemi nasıl arayabileceğinize bir göz atın:
CURL
PHP
C#/.NET
JAVASCRİPT
Python
JAVA
curl -X POST http://api.twitchbotu.com/V1/
-d "key=APİ_KEY"
-d "event=balance"
<?php
$url = "http://api.twitchbotu.com/V1/";
$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$headers = array(
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded",
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$data = "key=APİ_KEY&event=balane";
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
//for debug only!
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$resp = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
var_dump($resp);
?>
var url = "http://api.twitchbotu.com/V1/";
var httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
httpRequest.Method = "POST";
httpRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
var data = "key=APİ_KEY&event=balane";
using (var streamWriter = new StreamWriter(httpRequest.GetRequestStream()))
{
streamWriter.Write(data);
}
var httpResponse = (HttpWebResponse)httpRequest.GetResponse();
using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
var result = streamReader.ReadToEnd();
}
Console.WriteLine(httpResponse.StatusCode);
var url = "http://api.twitchbotu.com/V1/";
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", url);
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onreadystatechange = function () {
if (xhr.readyState === 4) {
console.log(xhr.status);
console.log(xhr.responseText);
}};
var data = "key=APİ_KEY&event=balane";
xhr.send(data);
import requests
from requests.structures import CaseInsensitiveDict
url = "http://api.twitchbotu.com/V1/"
headers = CaseInsensitiveDict()
headers["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
data = "key=APİ_KEY&event=balance"
resp = requests.post(url, headers=headers, data=data)
print(resp.status_code)
URL url = new URL("http://api.twitchbotu.com/V1/");
HttpURLConnection http = (HttpURLConnection)url.openConnection();
http.setRequestMethod("POST");
http.setDoOutput(true);
http.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
String data = "key=APİ_KEY&event=balance";
byte[] out = data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
OutputStream stream = http.getOutputStream();
stream.write(out);
System.out.println(http.getResponseCode() + " " + http.getResponseMessage());
http.disconnect();